Penthouse op toplocatie

Huisregels

house rules

 

*Het is verboden om feestjes of evenementen te geven in het

penthouse of aan het zwembad.

*It is forbidden to have parties or events in the penthouse or

at the pool.

 

*Het is verboden om meubels te verplaatsen.

*It is forbidden to move furniture.

 

*Het is verboden voor in de zetels en stoelen te gaan zitten met

natte kledij.

*It is forbidden to sit in the front seats and chairs with wet

clothes.

 

*Geen lawaai of luide muziek maken voor de buren, heb respect

voor anderen.

*Don't make noise or loud music for the neighbors, be

respectful of others.

 

*Respecteer de rusttijden(15uur tot 17uur en van 22uur tot

9uur) .

*Respect the rest times (3 p.m. to 5 p.m. and from 10 p.m. to

9 a.m.).

 

*Dieren zijn niet toegelaten.

*Animals are not allowed.

 

*Hou de poort gesloten naar de straat om ongewenst bezoek te

vermijden.

*Keep the gate to the street closed to avoid unwanted

visitors.

 

Het Zwembad

The Swimming Pool

 

*Hou je aan de regels zoals aangegeven op het bord bij het

zwembad.

*Stick to the rules as indicated on the sign at the pool.

 

*Neem een douche voor het zwembad te betreden.

*Take a shower before entering the pool.

 

*Niet met kleren in het zwembad, enkel zwemgerief.

*Not with clothes in the pool, only swimming gear.

 

*Geen zeep, shampoo of zonnecrème in het zwembad.

*No soap, shampoo or sunscreen in the pool.

 

*Geen glas in het zwembad.

*No glass in the pool.

 

*Kinderen onder de 12 jaar mogen niet alleen in het zwembad.

*Children under the age of 12 are not allowed in the pool

 

*alone.De eigenaars zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke

ongevallen.

*The owners are not responsible for any accidents.

 

Opgelet bij uitcheck!

Attention at check-out!

 

1: huisvuil wegbrengen,

1: dispose of household waste,

 

2: Beddengoed afhalen

2: Pick up bed linen

 

3: Gebruikte handdoeken en beddengoed op een stapel

verzamelen.

3: Used towels and bedding in a pile

gather.

 

4: bbq en oven proper achter laten anders wordt hiervoor 50 €

Van de borg afgetrokken.

4: leave bbq and oven clean otherwise 50 € will be charged for

this.

Deducted from the deposit.

 

5:Vaatwasser leeg maken

5:Empty the dishwasher

 

6: Vermelden van de uit/in check uren.

6: Mention of the check-out/check-in hours.