In geval van annulatie van de huur van het Penthouse

Bij annulatie door de huurder van het penthouse, zal het voorschot ingehouden worden als compensatie.

Bij annulatie door huurder 2 maanden voor verblijf en het verblijf zelf, zal de volledige huursom ingehouden worden.

Bij annulatie door de verhuurder zal het volledige betaalde bedrag terug betaald worden.